กำหนดการแข่งขัน วันที่ 6-7 ธันวาคม 2565
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ผู้ประสานงาน

การแข่งขันคอมพิวเตอร์

นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล(0-8950-69477)


ผู้ประสานงาน

การแข่งขันคอมพิวเตอร์

น.ส.รัตนา กสิวัตร (0-6392-96596)

ผู้ประสานงาน

การแข่งขันหุ่นยนต์

นายสุนทร เรืองภักดี (0-8143-73088)


ผู้ประสานงาน

การแข่งขันหุ่นยนต์

นายพิทยา ปฏิโค (0-8311-18383)

คำชี้แจง

  • ผู้เข้าแข่งขันกรุณาเตรียมซอฟต์แวร์ตามที่เกณฑ์กำหนด เป็นแผ่น CD หรือ DVD เท่านั้น

  • เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับแข่งขันไม่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

  • *ทุกประเภทการแข่งขัน ลงทะเบียน เวลา 07.00 - 08.00 น. *เริ่มลงโปรแกรมสำหรับการแข่งขัน เวลา 08.00 - 09.00 น. *สถานที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ศูนย์ใช้ในการจัดการแข่งขัน

#ห้องปฏิบัติการ 511

Acer Veriton Desktop (All In One)

OS : Windows 11 64-bit

Processer : Intel® Core™ i5-9400 2.90GHz

Memory : 8GB, DDR4 SDRAM

Graphics : Intel® UHD Graphics 630

Hard Drive : SSD 240 GB

#ห้องปฏิบัติการ 513

Acer Veriton Desktop (All In One)

OS : Windows 10 64-bit

Processer : Intel® Core™ i5-8400 2.80GHz

Memory : 8GB, DDR4 SDRAM

Graphics : Intel® UHD Graphics 630

Hard Drive : SSD 240 GB

#ห้องปฏิบัติการ 515

Acer Veriton Desktop (All In One)

OS : Windows 11 64-bit

Processer : Intel® Core™ i5-10400 2.90GHz

Memory : 8GB, DDR4 SDRAM

Graphics : Intel® UHD Graphics 630 | NVIDIA GeForce GT 720

Hard Drive : SSD 240 GB

#ห้องปฏิบัติการ 521

Acer Veriton Desktop (PC)

OS : Windows 11 64-bit

Processer : Intel® Core™ i5-7400 3.00GHz

Memory : 8GB, DDR4 SDRAM

Graphics : NVIDIA GeForce GT 720

Hard Drive : SSD 120 GB

#ห้องปฏิบัติการ 522

Acer Veriton Desktop (All In One)

OS : Windows 10 64-bit

Processer : Intel® Core™ i5-10400 2.90GHz

Memory : 8GB, DDR4 SDRAM

Graphics : Intel® UHD Graphics 630

Hard Drive : SSD 240 GB

#ห้องปฏิบัติการ 523

Acer Veriton Desktop (All In One)

OS : Windows 11 64-bit

Processer : Intel® Core™ i5-10400 2.90GHz

Memory : 8GB, DDR4 SDRAM

Graphics : Intel® UHD Graphics 630

Hard Drive : SSD 240 GB