กำหนดการแข่งขัน วันที่ 25-26 มกราคม 2567
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ผู้ประสานงาน

การแข่งขันคอมพิวเตอร์ 

นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล(0-8950-69477) 


ผู้ประสานงาน

การแข่งขันคอมพิวเตอร์ 

น.ส.รัตนา กสิวัตร (0-6392-96596)

ผู้ประสานงาน

การแข่งขันหุ่นยนต์ 

นางสาวชญาณัฏฐ์ คำรอด (0-8983-15152


ผู้ประสานงาน

การแข่งขันหุ่นยนต์ 

นายพิทยา ปฏิโค (0-8311-18383)

คำชี้แจง

รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ศูนย์ใช้ในการจัดการแข่งขัน

#ห้องปฏิบัติการ 511

Acer Veriton Desktop (All In One)

OS : Windows 11 64-bit 

Processer : Intel® Core™  i5-9400  2.90GHz 

Memory : 8GB, DDR4 SDRAM

Graphics : Intel® UHD Graphics 630 

Hard Drive : SSD 240 GB

#ห้องปฏิบัติการ 513

Acer Veriton Desktop (All In One)

OS : Windows 11 64-bit 

Processer : Intel® Core™  i5-8400 2.80GHz 

Memory : 8GB, DDR4 SDRAM

Graphics : Intel® UHD Graphics 630 

Hard Drive : SSD 240 GB

#ห้องปฏิบัติการ 515

Acer Veriton Desktop (All In One)

OS : Windows 11 64-bit 

Processer : Intel® Core™  i5-10400 2.90GHz 

Memory : 8GB, DDR4 SDRAM

Graphics : Intel® UHD Graphics 630 | NVIDIA GeForce GT 720 2GB

Hard Drive : SSD 240 GB

#ห้องปฏิบัติการ 521

Acer Veriton Desktop (All In One)

OS : Windows 11 64-bit 

Processer : Intel® Core™  i5-1235U   1.30 GHz

Memory : 8GB, DDR4 SDRAM

Graphics : Intel® UHD Graphics Family

Hard Drive : SSD 240 GB

#ห้องปฏิบัติการ 522

Acer Veriton Desktop (All In One)

OS : Windows 11 64-bit 

Processer : Intel® Core™  i5-10400 2.90GHz 

Memory : 8GB, DDR4 SDRAM

Graphics : Intel® UHD Graphics 630 

Hard Drive : SSD 240 GB

#ห้องปฏิบัติการ 523

Acer Veriton Desktop (All In One)

OS : Windows 10 64-bit 

Processer : Intel® Core™  i5-10400 2.90GHz 

Memory : 8GB, DDR4 SDRAM

Graphics : Intel® UHD Graphics 630 

Hard Drive : SSD 240 GB