กำหนดการแข่งขัน วันที่ 25-26 มกราคม 2567
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ผู้ประสานงาน

การแข่งขันวิทยาศาสตร์

นางพนารัตน์ เอกปัจชา (0-6495-09542

ผู้ประสานงาน

การแข่งขันวิทยาศาสตร์

น.ส.สุรีรัตน์ ว่องไว (0-9822-64636) 

ผู้ประสานงาน

การแข่งขันวิทยาศาสตร์

น.ส.ธิติมา ประคองทรัพย์ (0-9547-58092

ตารางแข่งขันวิทยาศาสตร์ และนักบินน้อย สพฐ.