ข้อมูลแข่งขัน-ROBOT

https://www.youtube.com/watch?v=GZeP9kdBpUU

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

#การแข่งขันหุ่นยนต์ทุกรายการ(ยกเว้นโครงงานหุ่นยนต์)
วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 12.30 - เป็นต้นไป ครูผู้ฝึกสอนร่วมประชุมกับคณะกรรมการตัดสินจากส่วนกลางเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อสงสัยต่าง ๆ (ผู้ฝึกสอนที่ไม่มาร่วมประชุมสามารถดูการถ่ายทอดสดการประชุมได้)

#
ประกาศจากศูนย์แข่งขันหุ่นยนต์ภาคกลางและภาคตะวันออก#
ในส่วนเครื่องมือกล (Machine Tools) ทุกชนิด ห้าม นำเข้าพื้นที่สร้างและประกอบหุ่นยนต์ เด็ดขาด เนื่องจากไม่มีกรรมการดูแลอย่างใกล้ชิดจึงไม่สะดวกในการจัดพื้นที่ให้ และ ไม่อนุญาต ให้ใช้อุปกรณเครื่องมือหนักรวมทั้งอุปกรณ์สร้างเอง (ยกเว้นสว่านไฟฟ้า หรือ สว่านมอเตอร์) แบบร่างสามารถนำเข้ามาได้แต่ไม่อนุญาตให้ผู้แข่งขันวาดลงบนวัสดุที่จะใช้ตัดทำหุ่นยนต์

อุปกรณ์เครื่องมือหนัก


ตัวอย่างสนามหุ่นยนต์