ข่าวสารประชาสัมพันธ์

14 พ.ย. 2559  เพิ่มสูจิบัตรการแข่งขันในหน้าเว็บ  
14 พ.ย. 2559  ประชุมจัดสถานที่การจัดการแข่งขัน

การแข่งขันแปรรูปอาหาร และการแข่งขันโครงงานอาชีพ

##แก้ไขสถานที่แข่งขันแปรรูปอาหารและโครงงานอาชีพ##
ประกาศแก้ไข สถานที่แข่งขันแปรรูปอาหารและโครงงานอาชีพ จากอาคาร 11 ชั้น 3 และชั้น 4 เป็น สนามฟุตบอลเต็นท์ 3 และเต็นท์ 4 มีโต๊ะจีนให้ 1 ตัว